bulb-with-plant-growing-inside

חממות והקמת מערכות סולאריות עליהן

הטכנולוגיה החדשה בתחום משאבי האנרגיה, שהביאה עמה שדרוג מהותי בכל תחומי החיים, משפיעה עד מאד, בין היתר, גם בתחום החקלאות ומפתחת אותו למשעי. מערכת סולארית על חממה מאפשרת לגידולים את התנאים הטובים ביותר ומעניקה הן לחקלאי, הן לצרכן והן לכדור הארץ את הדרך הכי טובה לגדל ולהפיק. לחקלאי, מבחינת תפוקת הגידולים והגדלה מהותית של ההכנסות. עבור הצרכן, באמצעות תוצרי חקלאות טובים ואיכותיים הרבה יותר. ועבור כדור הארץ, עקב היותה של האנרגיה בטכנולוגיה זו אנרגיה מתחדשת שאינה מתכלה, וכך מאפשרת לנו לנצלה שוב ושוב מבלי לפגוע בכדור הארץ.

כך לדוגמה, רמת איכות הגידול גדלה משמעותית עקב הפחתה מהותית של רמות הקרינה על הגידולים בזכות השימוש בפאנלים הסולאריים. כך, נמנעות פגיעות קשות מאד בגידולים, ואף  מתאפשרת דרך טובה ומטיבה יותר לתהליך הצמיחה של הגידולים, כמו למשל מיני צמחים, פירות או ירקות, וכך גם כמות הגידולים הטובים גדלה משמעותית.

ההשפעה עבור החקלאים

עבור החקלאים, אשר מתרגלים אט אט לטכנולוגיה החדשה, מדובר בשינוי משמעותי מכל הבחינות. גם לאור האמור לעיל, וגם מאחר שבזכות סיבות אלו ועוד רבות אחרות באפשרותם של החקלאים להגדיל משמעותית את הכנסותיהם. כאמור, לאור הגדלת כמות הגידולים, שמדברת בעד עצמה. שינוי משמעותי לטובה באיכות הגידולים, שגם כן מדבר בעד עצמו לעניין ההכנסות. וגם נדבך נוסף- מקור הכנסה נוסף המתאפשר לחקלאים בזכות העובדה כי טכנולוגיית הפאנלים הסולאריים מאפשרת להם להשכיר או להכחיר את תחנות האנרגיה הללו. מאחר שתחנות האנרגיה חזקות מאד יש להן את הכח להשפיע על כמות נכבדת מאד של משתמשים, וכך יכולים החקלאים להגדיל משמעותית את הכנסותיהם גם במישור הזה. ולמעשה לייצר הכנסה קבועה, שלא תלויה בגידולים החקלאיים ותהווה בסיס כלכלי איתן בעבורם.

זו גם הסיבה שכיום מדיניות משרד החקלאות לחלוטין מעודדת התקנת מערכת סולארית על חממה. מה שנותן גושפנקה נוספת ליתרונות הרבים שהיא מעניקה, ומהווה גושפנקה נוספת בפני החקלאים להבנת הפוטנציאל המדהים שבכוחה של טכנולוגיה זו להעניק להם. בסופו של יום, הקמת הטכנולוגיה החדשה של פאנלים סולאריים היא הדבר הבא בעולם החקלאות והחממות בפרט, ללא עוררין.

אנא דרגו את המידע