You are currently viewing אנרגיה סולארית בארץ ובעולם
DCIM100MEDIADJI_0190.JPG

אנרגיה סולארית בארץ ובעולם

שימוש באנרגיה סולארית בארץ ובעולם

השימוש בחשמל באמצעות אנרגיה סולארית בארץ ובעולם, הולך ותופס תאוצה בשנים האחרונות. בהדרגה, מוקמים שדות של אנרגיה סולארית, מוסדות ומפעלים רבים ברחבי העולם, מתבססים על השימוש באנרגיה חשמלית הנוצרת מהשמש.
ברחבי העולם, התחיל השימוש במערכת זו לפני שחדר לארץ, ומפותח ביותר גם בתחום השימוש בבתים הפרטיים. בעשור האחרון, השימוש באנרגיית השמש בישראל, הולך ותופס תאוצה.

בישראל, הבינו את הפוטנציאל הטמון בקרני השמש, ובחיסכון שהן יוצרות בחשמל המופק מנפט. לכן, חברת החשמל מעודדת בתים פרטיים להקים מערכת סולארית. בדרך זו, ניתן לחסוך בהוצאה החודשית של החשמל, ובנוסף, חברת החשמל לוקחת עודפי חשמל המיוצר מאנרגיה סולארית, ומשלמת על כך לבעלי הבתים. זאת, בנוסף לשימוש הנפוץ בארץ בדודי שמש.
אחד מהמלונות המוכרים בארץ, שמייצר חשמל סולארי באמצעות לוחות סולאריים, הוא מלון אורכידאה באילת.
בפארק תעשיות רותם בדרום הארץ, הקימו מיני תחנת כוח, עם מגדל שמש ולוחות, המייצרת חשמל עבור פארק התעשייה.

שימוש בפנסי רחוב, ובתחנות אוטובוס: הערים והמועצות המקומיות, מתחילות להתקין פנסי רחוב סולאריים, ולבסס את הצגים האלקטרוניים של תחנות האוטובוס על לוחות סולאריים.
תחנות למחקר האנרגיה הסולארית בדרום הארץ: בישראל, עדיין לא הוקמו תחנות כח סולאריות, אלא תחנות קטנות בדרום הארץ לצורך מחקר. בנתיים, השימוש הוא עדיין מקומי ונקודתי, על ידי מערכות המותקנות על הגגות.

התקנת מערכת אנרגיה סולארית על בתי חרושת, ומוסדות רשמיים:

אחד מהתחומים ההתחלתיים של ניצול אנרגיה סולארית בארץ ובעולם, הוא התקנת המערכת על בתי חרושת, מוסדות ממשלה, ובתוכם בתי ממשל וכנסת ישראל, ובשנים האחרונות, מתחילות העיריות והמועצות המקומיות להתקין לוחות של מערכת חשמל סולארית על גגות בתי הספר. בדרך זו, נחסך למדינות כסף רב על שימוש בחשמל. סכומים אלו, מגיעים בכל העולם למיליוני שקלים בשנה, שנחסכים בזכות המערכת הסולארית.

מחירים יקרים של המערכת הסולארית:

מחירי אנרגיה סולארית בארץ ובעולם, עדיין יקרים. אולם, בעלי בתים רבים מבינים שזו השקעה משתלמת לטווח ארוך, משום החיסכון החודשי בחשמל, וההכנסה הפסיבית מחברת החשמל, המתקבלת מקרני השמש. לכן, לאט לאט, עוברים בעלי בתים רבים להשתמש במערכת סולארית.