You are currently viewing אנרגיה מתחדשת
קיבוץ נאות מרדכי

אנרגיה מתחדשת

אנרגיה מתחדשת – יתרונות וחסרונות

האנרגיה המתחדשת, אינה דורשת משאבים יקרים ואינה פוגעת בסביבה במהלך הייצור שלה. בכל העולם, אנשים מחפשים אחר מקורות אנרגיה זמינים. בעשורים האחרונים נעשים מאמצים גדולים להפוך את האנרגיה המתחדשת ליעילה ושימושית עבור כל בית אב בארץ ובעולם. המקור היחיד הידוע כיום לאנרגיה שאינה נגמרת לעולם – הוא, בפשטות – השמש.

מהי אנרגיה מתחדשת?

האנרגיה המופקת מהשמש ידועה גם בשמה – אנרגיה פוטו-וולטאית (סולארית). היתרון הגדול של האנרגיה הסולארית היא שהיא אינה מתכלה. השמש עומדת ותעמוד לעד, והשימוש באנרגיה הסולארית אינו דורש שימוש בחומרים מתכלים, כפי שנדרש לייצור של אש, קיטור, חשמל וכדומה. אם בעבר שמשה השמש רק כמקור ישיר של אור ושל חום, הרי שכיום אנו יודעים כיצד לנצל את השמש, וליצור מקרניה אנרגיה חשמלית פעילה, המשמשת את בני האדם בדיוק כמו האנרגיה החשמלית.

מכיוון שאנרגיה סולארית מופקת ישירות מהשמש, ואינה דורשת בערה של חומרים נוספים הנמצאים על כדור הארץ, הרי שהייצור שלה אינו פוגע באיכות הסביבה ואינו מזהם את האוויר. לכן, אנרגיה סולארית מכונה לא רק אנרגיה מתחדשת, אלא גם אנרגיה "ירוקה".

שימוש באנרגיה סולארית

כבר שנים רבות נעשה שימוש באנרגיה הסולארית למטרה פשוטה: חימום מים. כולנו מכירים את דודי השמש הממוקמים על גגות המבנים. דודי שמש קולטים באמצעות קולטנים מתאימים את חום השמש, ומשתמשים בו על מנת לחמם באופן ישיר את המים אשר זורמים אל הבתים.

שימוש נוסף באנרגיה מתחדשת סולארית אשר מוכר ונפוץ במקומות רבים בעולם, הוא החממה. ירקות שונים דורשים סביבה חמה במיוחד על מנת לגדול היטב. על מנת להשיג את תנאי החום והלחות המתאימים לגידול שלהם, גם במדינות שבהן החום אינו גבוה כל כך, או בעונות שבהן לא מספיק חם עבור הירקות הללו, משתמשים בחממות – מערכות אשר מנצלות את האנרגיה של השמש ליצירה של חום ממוקד ומתאים לגידול הירקות. עם זאת, השימושים הללו באנרגיית השמש הם שימושים פשוטים מאד, ולמעשה, אינם הופכים את קרני השמש לאנרגיה של ממש, אלא עושים שימוש ממוקד ויעיל בחום השמש. מערכות סולאריות מתקדמות, לעומת זאת, עושות הרבה יותר מכך.

אנרגיה ירוקה

השימוש באנרגיה ירוקה שמקורה מהשמש לייצור של חשמל, נשמע כרעיון מהפכני. למעשה, זהו רעיון שנמצא בשימוש כבר שנים רבות, ואט אט מתרחב ועושה את דרכו עד לצרכנים הביתיים. תהליך ייצור החשמל כפי שאנו מכירים אותו כיום הוא ייצור מורכב, אשר גורר זיהום אוויר משמעותי, ומשאבים רבים. לכן, השימוש בחשמל לא רק מזהם את הסביבה, אלא מקשה על הצרכן הסופי, אשר משלם עבורו מחיר יקר במיוחד. השימוש באנרגיה סולארית עבור ייצור חשמל יכול להחליף את הייצור הקיים היום, ולאפשר יצירה של אנרגיה ירוקה – וגם זולה, ולמעשה, ללא עלות כלל.

העלות היחידה של השימוש באנרגיה סולארית היא הקמת המערכת הסולארית אשר הופכת את קרני השמש לאנרגיה שניתן להשתמש בה. על מנת להשתמש באנרגיה המתחדשת, ניתן להתקין על גגות/שטחים קרקעיים מערכת של תאים פוטו וולטאיים, בהם מוטען שדה חשמלי. התאים קולטים את קרני השמש, והופכים אותו לאנרגיה חשמלית. כאשר מתקינים לוחות כאלה בבניינים, ניתן להעביר את החשמל שמגיע מהשמש אל חלקי הבניין השונים, ולהשתמש בו לצרכי תאורה, להפעלת מכשירי חשמל ואף להזרים אותו לרשת החשמל ולקבל עליו תשלום כספי.

השימוש באנרגיה מתחדשת יוצרת חיסכון כספי משמעותי לאורך זמן, ומאפשר שימוש מלא בכל מכשירי החשמל, ללא צורך במערכת החשמל הרגילה.

אנא דרגו את המידע