You are currently viewing אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה

אנרגיה ירוקה לשמירה על איכות הסביבה

אנרגיה: כשלא מדובר בגוף האדם, בדרך כלל מדובר בחשמל או סוללות. אנרגיה, או חשמל, מיוצרת בדרך כלל מנפט, גזים, ופחם, וכל החומרים האלה פולטים פחמן דו-חמצני ופוגעים בסביבה, בכדור הארץ כולו, וכן בבריאות שלנו ושל בני משפחתינו. בנוסף לכל זה, האנרגיה הזו לא מתחדשת – ברגע שנגמר הנפט בעולם, לא נמצא עוד, וכשנגמר הפחם, ייקח אלפי שנים עד שהוא יתחדש בכמויות שאנחנו צורכים כיום. במקומות שונים בעולם, החומרים האלה כבר נגמרו, והיום אנחנו בדרך צלחה לגמור את מה שנשאר באיזורים שעוד יש בהם את החומרים האלה.

הפתרון? שימוש באנרגיה מתחדשת, שהיא מכונה גם אנרגיה ירוקה, וחסכון באנרגיה הלא מתחדשת. מדובר במהפכה שמתחילה לחולל שינויים בתחום הרכב, חימום מים, ואפילו שימוש "רגיל" בחשמל. אולי אתם לא מודעים לכך, אבל מאות עסקים בישראל כבר מספקים לכם, דרך הסדרה עם חברת החשמל, אנרגיה סולארית מתחדשת.

מה הם הסוגים של אנרגיה מתחדשת?

אנרגיה ירוקה, או אנרגיה מתחדשת, מחולקת לסוגים שונים, המיוצרים ממקורות שונים בעולם הטבע: שמש, רוח, מים, חומרים ביולוגיים, וביומוסה. האנרגיה המתחדשת המוכרת ביותר בישראל היא כמובן אנרגיה סולארית, כלומר, באה מהשמש.

מפני שהשמש תמשיך להאיר את העולם במשך עוד אלפי שנים, ולא נוכל "לרוקן" אותה, היא מהווה (במיוחד בישראל שטופת השמש) אפשרות אידיאלית למקור חשמל חילופי. השמש תזרח ללא כל קשר למה שנעשה, ושימוש בחשמל סולארי פשוט ינצל את קרני השמש וינתן להם לגרום יותר תועלת.

מקור האנרגיה השני הוא הרוח, כמו שאתם מכירים מתחנות רוח הישנות, אפשר לרתום את כוח הרוחות ולהפוך אותו לחשמל שימושי. כמובן, הטכנולוגיה התקדמה מאד במאה שנים האחרונות, ובמקום שנצטרך לחבר את חתנת הרוח לריחיים כדי לטחון קמח, משתמשים בטורבו להפקת חשמל.

מקור שלישי לאנרגיה מתחדשת הוא המים. בארצות הברית, בקנדה, ובמדינות רבות בעולם, התחילו לרתום את כוח המים ולהפוך אותו לאנרגיה ירוקה ומתחדשת. החסרון הבולט הוא שצריך לכער את הנוף, ואת הסביבה הטבעית, שמסביב למקור המים המדובר, דבר שפוגע באופן בלתי הפיך בסביבה עליה אנחנו מנסים לשמור. מצד שני, עבור מדינות בהן יש הרבה מקורות מים אך מעט יותר שמש, המים יכולים להוות אנרגיה ירוקה יותר וחילופית לפחם, גז, ונפט הנפוצים והפוגעים. מקור נוסף לאנרגיה ירוקה הוא שומנים טבעיים או ביולוגיים, כגון שמן קנולה, שמן סויה, שמן תירס, ושמן קוקוס, המאפשרים לנו ליצור חשמל כשאנחנו משתמשים בשומנים האלה בתור בסיס אלכוהולי.

האם המדינה רואה חשיבות בשימוש באנרגיה ירוקה?

מדינת ישראל רואה חשיבות רבה בשימוש באנרגיה ירוקה ומתחדשת, מפני שאנחנו מדינה קטנה אך עם קצב גדילה מהמהירים ביותר בעולם. כתוצאה מכך, צרכי האנרגיה של מדינת ישראל גדולים מאשר כמות הנפט, הפחם, והדלק שאנחנו יכולים לייצר או מעוניינים לקנות. אנרגיה ירוקה ומתדשת מאפשרת למדינת ישראל להמשיך לייצר אנרגיה ולהתשמש בחופשיות בחשמל, תוך כדי חסכון ושמירה על איכות הסביבה ועל הבריאות של כולנו.

מדינת ישראל מנסה לעודד ייצור ושימוש באנרגיה מתחדשת וירוקה, תוך כדי עידוד מימון מערכות פוטו-וולטאיות ליצור חשמל סולארית, פטור ממס לאנשים שמרוויחים מהם כספים, עידוד מחקר, והקמת וועדות מיוחדות לעידוד ותמיכת ייצור ושימוש בחשמל ירוק ומתחדש. מדינת ישראל גם מעודדת את ה"ביוגז", שהוא ייצור גז מפעיל חשמל מהפסולת העירונית. אנרגיה מתחדשת היא העתיד של כולנו, וכחברה אנחנו יכולים לעודד את השינוי.