יום כדור הארץ ב-24.04.2016, בפארק הקישון חיפה, גם אורמש תהיה שם – תבואו יהיה כיף!