בואו היום להפנינג "יום כדור הארץ"! גם אנחנו נהיה שם.. :-)